نمایش متن های طولانی در سلول ها

نمایش متن‌های طولانی در سلول ها در حالت پیش‌فرض وقتی متنِ طولانی وارد یک سلول می‌کنید،اگر محتوای موردنظر بیشتر از...

جستجوی سریع در اکسل

جستجوی سریع در اکسل اگر یه لیست پُر از اسم و مشخصات دارید و میخواید اسمِ موردنظرتونو پیدا کنید حتما...