ثبت نام مجری

 • تکمیل کلیه بخشهای ستاره دار الزامی و مشخصات فردی شما محرمانه می باشد.

 • تکمیل کلیه بخشها ضروری می باشد.

  ترجمه


  تایپ (word)


 • تکمیل اطلاعات حداقل دو نفر از افراد درجه (پدر، مادر، برادر، خواهر، دایی، عمه، خاله یا عمو) یک ضروری می باشد.

 • تکمیل اطلاعات در این بخش اختیاری می باشد.شما می توانید اطلاعات تحصیلی خود را پس از ثبت نام از طریق پنل خود نیز تکمیل نمایید.
  تکمیل اطلاعات تحصیلی در افزایش رتبه ی شما جهت دریافت پیشنهاد پروژه های تخصصی تاثیر مثبت دارد.

 • تکمیل اطلاعات در این بخش اختیاری می باشد.شما می توانید اطلاعات سوابق کاری خود را پس از ثبت نام از طریق پنل خود نیز تکمیل نمایید.
  تکمیل اطلاعات سوابق کاری در افزایش رتبه ی شما جهت دریافت پیشنهاد پروژه های تخصصی تاثیر مثبت دارد.

 • تکمیل اطلاعات در این بخش اختیاری می باشد.شما می توانید اطلاعات مهارت در زیان های خارجی خود را پس از ثبت نام از طریق پنل خود نیز تکمیل نمایید.

 • تکمیل اطلاعات در این بخش اختیاری می باشد.شما می توانید اطلاعات مهارت های کامپیوتری خود را پس از ثبت نام از طریق پنل خود نیز تکمیل نمایید.


 • با تکمیل این فرم و شروع همکاری، نحوه محاسبه قیمت و صدور فاکتور از سمت موسسه به مشتریان و همکاران را می پذیرم و همچنین می پذیرم موسسه با توجه به زحمت فراوان این حرفه تلاش می کند بهترین و مناسب ترین قیمت را لحاظ کند.
  بارگذاری تصویر کارت ملی و تایید آن توسط کارشناسان سامانه جهت مشاهده لیست پروژه ها الزامی می باشد. شما می توانید پس از ثبت نام از طریق پنل کاربری خود اقدام به بارگذاری مدارک نمایید.